Image

LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

El sistema de recollida porta a porta també es realitza al comerços del poble. L’equip de GBI es reunirà amb les/els comerciants locals per tal d’informar com es farà la implementació i estudiar cadascun dels casos.
Image
Image

COM FUNCIONA

Selecciona i separa bé els residus.

Deposita cada residu al cubell corresponent.

Lliura els residus a la porta de casa seguint el calendari i l'horari establerts a cada fracció.

Recull el cubell quan estigui buit.

Si t'equivoques de dia o treus els residus mal separats, la bossa no es recollirà i es posarà un adhesiu d'incidència. Hauràs d'esperar al següent dia de recollida i fer-ho correctament.

Image

BENEFICIS PORTA A PORTA

Garanteix uns elevats percentatges de reciclatge gràcies a la separació neta en origen! 

Assoleix una participació generalitzada dels comerços en la separació en origen i en la recollida selectiva. 

Aposta per la corresponsabilitat perquè desapareix l’anonimat! 

Evita els punts d’abocaments incontrolats i males olors a la via pública.

PORTA A PORTA AL CARRER

Els residus han d’estar correctament separats i dipositats a la porta de l’establiment de la següent manera:

Image
Orgànica: 
Dipositada dins d’un contenidor d’entre 120 i 800L (segons el comerç).
Vidre: 
Dipositat dins d’un contenidor d’entre 120 i 360L(segons el comerç).
 
Image
Resta: 
Dipositada amb bosses negres.
Envasos lleugers:
Dipositats dins de bosses de plàstic.
Image
Paper i cartró: 
Plegat i apilat sense obstaculitzar el pas dels vianants.

Els residus es deixaran a la porta del comerç sempre a partir de les 20h.

CALENDARI DE RECOLLIDA

Image
Image

Per a més informació contacteu al telèfon de residus de Llinars del Vallès (93.776.35.66).

PAPER I CARTRÓ

Fulls de paper i sobres.
Diaris i revistes.
Cartró.
Altres productes de paper.

VIDRE

Pots de vidre.
Ampolles de vidre

ENVASOS

Envasos, ampolles i garrafes de plàstic.
Llaunes de begudes i conserves.
Paper d’alumini i film.
Brics.
Aerosols.
Safates de porexpan.
ORGÀNICA
Restes de fruita i verdura.
Restes de menjar, carn i peix.
Restes de poda petita
Taps de suro, serradures llumins.
Paper de cuina i tovallons bruts.
Marro de cafè i restes d’infusions.
RESTA
Bolquers i compreses.
Productes i residus de neteja.
Pols d’escombrar..
Burilles de cigarreta..
Image
Image
Image
Image
Image
© 2024 Boreal IT