Image

LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DOMÈSTICA

Per al correcte compliment de la Directiva 89/429/CEE i les mesures que aquesta estableix, Llinars del Vallès requereix un nou model de gestió de residus.

A la població no s’ha arribat al 30% de reciclatge dels residus generats fins al moment, i la norma europea estableix un objectius a complir del 55% l’any 2025, del 60% el 2030 i del 65% el 2035.

El sistema emprat fins al moment ha demostrat ser ineficaç i d’aquí neix “Llinars Recicla. La Recollida porta a porta”.

 

El sistema porta a porta ja funciona a més de 200 municipis d’arreu del territori català demostrant la seva eficàcia aconseguint percentatges de recollida selectiva de més del 70%. És per aquest motiu que s’ha decidit aplicar aquest sistema, per així assolir els objectius ambientals establerts i esdevenir un poble més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Image
Image

COM FUNCIONA

Selecciona i separa bé els residus.

Deposita cada residu al cubell corresponent.

Lliura els residus a la porta de casa seguint el calendari i l'horari establerts a cada fracció.

Recull el cubell quan estigui buit.

Si t'equivoques de dia o treus els residus mal separats, la bossa no es recollirà i es posarà un adhesiu d'incidència. Hauràs d'esperar al següent dia de recollida i fer-ho correctament.

Image

BENEFICIS PORTA A PORTA

Elevats percentatges de reciclatge!

Participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva. 

Aposta per la corresponsabilitat! 

Evita els punts d'abocaments incontrolats a la via pública!

Per tal d' instal·lar el nou sistema de recollida de residus, l’Ajuntament proporcionarà tot el material necessari gratuïtament.

KIT PORTA A PORTA AL CARRER

Es disposarà de dos cubells. Un de 25L de color marró i un altre de 40L de color verd, els dos amb sistema de tapa blocant. El cubell marró es destinarà a les fraccions de Resta i Orgànica, i el de color verd a la fracció Paper i Cartró, Envasos i Vidre.

Es recolliran les 5 fraccions de residus (orgànica, vidre, envasos, paper, cartró i resta) a la porta de casa de tots els habitatges de Llinars.

capturar__395x275.jpg

Atenció!

Es recomana lliurar l'orgànica amb bossa compostable.

Image

Es recull cada dia, en una bossa a part identificada amb l'adhesiu groc.

Image

Les caixes de cartró de grans dimensions s'hauran de deixar plegades al costat de la porta de casa.
Adhesius de bolquers i residus higiènics per imprimir

 

 

 

 

HORARIS D' ATENCIÓ

TELEFÒNICA

 

De dilluns a dijous de 9h a 13:30h i de 14:30h a 17:30h

Divendres de 9h a 13:30h

PRESENCIAL

 (canvis de cubells, recollida informació, sacs de poda, adhesius de bolquers, etc)

 

De dilluns a divendres de 14:30h a 17:30h

CALENDARI DE RECOLLIDA

Image
Image

Cal seguir el calendari de recollides, dipositant cada dia a partir de les 20h la bossa a dins del cubell corresponent.

  • Els habitatges disseminats hauran de dipositar els residus en els punts acordats per l' Ajuntament de 20h a 22h.
  • Per tal de reciclar correctament el residu d’oli vegetal, s’han instal·lat 5 nous punts específics de recollida, disponibles les 24h per poder dipositar l’oli usat embotellat.

  • La recollida de bolquers i altres residus higiènics es recolliran diàriament (de dilluns a dissabte).
  • Cadascun d’aquests cubells portarà un TAG identificatiu incrustat per tal de poder notificar les aportacions incorrectes, i que d’aquesta manera es puguin corregir i facilitar també la tasca de control dels percentatges de recollida selectiva i participació en el municipi.

NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE ROBA PORTA A PORTA !

Com a novetat, aquest mes de març de 2022 s’incorpora un nou servei de recollida de roba porta a porta

Aquest servei funciona com la recollida de voluminosos o de poda, caldrà fer la petició de recollida a través del telèfon d’informació de GBI Serveis 93 776 35 66. 

La roba s’haurà d’introduir en una bossa de plàstic tancada i deixar-la a la porta de casa la nit abans de la recollida concertada. La implantació d’aquest servei permet que els ciutadans i ciutadanes es puguin desprendre d’una manera còmode i senzilla d’un residu amb possibilitats de reutilització i correcte reciclatge.
 
Es mantindran també alguns contenidors per a la roba usada disponibles 24 hores a l’avinguda Mogent molt a prop de la deixalleria.
Image
Image

PAPER I CARTRÓ

Fulls de paper i sobres.
Diaris i revistes.
Cartró.
Altres productes.

VIDRE

Pots de vidre.
Ampolles de vidre

ENVASOS

Envasos ampolles i garrafes de plàstic.
Llaunes de begudes i conserves
Paper d’alumini i film
Brics.
Aerosols
Safates de porexpan

ORGÀNICA

Restes de fruita i verdura.
Restes de menjar, carn i peix.
Taps de suro, serradures llumins.
Paper de cuina i tovallons bruts.

RESTA

Ceràmica trencada.
Residus d’higiene personal.
Pols d’escombrar.
Burrilles de cigarreta
Càpsules de cafè
Image
Image
Image
Image
Image
© 2024 Boreal IT